Sunny klima arızaları

"Sunny klima arızaları"

Sunny klima arızaları

Sunny klima arızaları

Sunny klima arıza kodları

Lütfen servisi aramadan önce aaıdaki genel sorunlar ve çözümler listesini inceleyin.

Sorun Olası Neden Çözümler

Elektrik kesintisi Elektriin gelmesini bekleyin.

Güç kaynaı balantısı kesik. Ana güç anahtarını açın

Güç sigortası atık. Sigortayı deitirin

Zamanlayıcı ayarlı. Bekleyin veya zamanlayıcı ayarını iptal edin

Klima hiç

çalımıyor

Uzaktan kumanda pilleri bitmi. Pilleri deitirin.

Sıcaklık ayarı çok düük ya da çok yüksek. Daha rahat bir sıcaklık ayarlayın.

Hava filtresi tıkalı. Filtreyi temizleyin

Dı ünitenin hava giri veya çıkıı engellenmi. Engeli kaldırın.

Klima iyi

soutmuyor

veya ısıtmıyor

Kapılar veya pencereler açık. Kapıları veya pencereleri kapatın.

Dı ünitenin hava giri veya çıkıı engellenmi. lk olarak engeli kaldırın ve çalımayı balatın.

Üç dakika koruma özellii Bir süre bekleyin.

Klima hiç

soutmuyor

veya ısıtmıyor Tahsis edilmemi sıcaklık ayarı Sıcaklıı uygun ekilde ayarlayın.

Yukarıdakileri denedikten sonra sorun hala devam ediyorsa, güç kablosunu çekin ve klima servisle irtibata

geçin. .

Aaıdaki gösterimler bir hata veya problem olduunu gösterir:

Sayı

Gösterge

kodu

Sorun Yapılacak ilem

1 E1, E2, E3 Sıcaklık Sensörü kapalı ya da kısa devre Servis personeli ile irtibata geçin

2 E6 Dı ünite koruması Servis personeli ile irtibata geçin

3 E8 Elektrostatik toz toplama Servis personeli ile irtibata geçin

4 P4

ç ünite buharlatırıcısının sıcaklıı çok

düük veya çok yüksek (koruma özellii

için kompresör otomatik olarak kapanır)

Üniteyi kapatın, hava filtresini temizleyin ve

üniteyi tekrar balatın. Bu ilem ie yaramaz

ise, servis personeli ile irtibata geçin.

5 P5

Dı ünite kondansatör sıcaklıı çok

yüksek (koruma özellii için kompresör

otomatik olarak kapanır)

Üniteyi kapatın, hava giriinde herhangi bir

engel olup olmadıını kontrol edin, aksi

halde servis personeli ile irtibata geçin.

6 P9

Çözme koruması veya sıcak hava

kontrolü kapalı

Ünite çözmeyi bitirdikten sonra veya iç

ünitenin Isı Deitiricisinin sıcaklıı

yükselirse, ünite otomatik olarak yeniden

balayacaktır.

DKKAT:

• Cihazın güç kablosu hasarlı ise, deiim ilemi yalnızca klima personel tarafından yapılmalıdır.

• PTC ile donatılmı ünitelerde, PTC ısıtıcısı kabinin alt orta kısmında yer alır. Yangın veya baka

tehlikelere neden olabileceinden, ünite bileenlerini kendi baınıza sökmeye ya da onarmaya

kalkımayın.

Sunny Klima Arıza Kodları

E1/E2/E3 Arızası Sıcaklık sensörünün kapalı olduğunu ya da sensörde kısa devre olduğunu belirtir.

E6 Arızası Dış ünite korumasının devrede olduğunu belirtir.

E8 Arızası Elektrostatik toz toplama durumu.

P4 Arızası İç ünite buharlaştırıcısının sıcaklığı yüksek ya da düşük. Bu sebeple koruma özelliği adına kompresör otomatikman kapanır. Üniteyi kapatmalı ve hava filtresini sökerek temizlemelisiniz. Hava filtresi kuruduktan sonra yeniden yerine takmalı ve cihazı denemelisiniz. Arıza durumu düzelmiyorsa eğer başka bir işlem yapmadan Sunny Klima Servisi’ni arayarak uzman yardımı almalısınız.

P5 Arızası Dış ünite kondansatör sıcaklığı yüksek. Bu yüzden koruma özelliği adına kompresör otomatikman kapanmış. Bu arıza durumunda üniteyi önce kapatın. Daha sonra hava girişine engel olan cisimler var ise kaldırın ve hava girişinin açık olduğundan emin olun. Cihazı yeniden çalıştırın. Arızada düzelme olmuyorsa eğer servisi arayarak yardım almanız gerekmektedir.

P9 Arızası Çözme koruma ya da sıcak hava kontrolü kapalı durumda. Ünite çözme işlemini bitirip ısı değiştiricisinin sıcaklığı yükselirse ünite yeniden otomatik olarak devreye girer ve çalışır.

sunny klima resetleme, sunny klima hata kodları